© 2017 Koivu Konsultointi  |  Superior Webdesign Symboli.fi. |  Privacy Policy

KOIVU KONSULTOINTI

KURKOTA KOIVUUN – ET KAPSAHDA KATAJAAN
 

Anssi Ennevaara vastaa yrityksen toiminnasta ja asiakasrajapinnasta pitkän kokemuksensa pohjalta, johon kuuluvat erityisesti riskienhallinta, turvallisuusjohtaminen, uhka-arvioinnit sekä yritysten turvallisuuskulttuurien luominen ja syntyneen turvallisuusmuutoksen hallinta.

 

Laaja kokemus kattaa myös erilaiset tutkinnat, kuten petostutkinnat ja selvitysten tekemiset, fyysisen turvallisuuden varmistamisen, tietoturvan ja cyber-uhkien torjunnan sekä turvallisuusarvioinnit. Näiden lisäksi kokemuspiiriin kuuluvat turvallisuusprosessi- ja hätätilasuunnittelu, erilaisten kriisien hallinta sekä yhteiskunnallisten ja poliittisten riskien arvioinnit.

ANSSI

TURVALLISUUS

Yrityksen ja yksilön kokonaisturvallisuus.

MANAGEMENT

Yrityksen johdon tuki kasvuvaiheesta menestykseen.

VAIKUTTAMINEN

Yhteiskunnallinen vaikuttaminen monialaisten verkostojen kautta.