MANAGEMENT

YRITYSSTRATEGIA
OPERATIIVINEN OHJAUS
PROJEKTINHALLINTA

Analysoimme yhtiön kriittisten osa-aluiden ja toimintojen hallinnan. Selvitämme toimintaketjujen rakenteen ja sen toimivatko ne vaatimusten mukaisesti. Arvioimme myös riskit ja ulkoistamisen hallinnan ja muutosjohtamisen toimintojen siirtyessä kolmansille osapuolille.

Tarjoamme yritykselle vuokrajohtajapalvelua, jolloin yhtiön toimintoja johdetaan yhtiön strategian ja arvojen mukaisesti tavoitteena kannattavuuden kasvattaminen. Vuokrajohtaminen ja sen kesto tavoitteineen sovitaan tapauskohtaisesti tilanneanalyysin pohjalta. Samalla varmistetaan asiakkaiden sitoutuminen yhteistoiminnan ja luottamuksen vahvistumisen myötä.

Arvioimme yhtiönne nykyisen strategian sekä suunnittelemme ja toteutamme uuden strategian yhteistyössä yrityksen johdon kanssa. Analysoimme riskienhallinnan ja yrityksen kriittiset toiminnot ja toimintaketjun sekä näiden turvaamisen.

© 2017 Koivu Konsultointi  |  Superior Webdesign Symboli.fi. |  Privacy Policy