TURVALLISUUS

YRITYSTURVALLISUUS
TYÖHYVINVOINTI
TURVALLISUUSJOHTAMINEN

Varmistamme, että yhtiön kriittiset toiminnat ja osa-alueet säilyvät johdon hallinnassa, selvittämällä muun muassa toimintaketjun rakenne ja odotttu toiminta. Analysoimme riskit, ulkoistamisen hallinnan ja muutosjohtamisen toimintojen siirtyessa kolmansille osapuolille.

Arvioimme yhtiönne henkilökunnan tilanteen työolobarometrien ja muiden mittareiden avulla sekä käymme yhdessä yrityksen kanssa läpi ennaltaehkäiseviä toimia. Tarjoamme asiantuntemustamme myös jo syntyneisiin työilmapiiriä heikentäviin tilanteisin. Kehittämällä työtyytyväisyyttä ja -viihtyisyyttä varmistamme poissaolojen vähenemisen, yhtiön kannattavuuden kasvun, myötävaikutamme yhtiön parantuneeseen toimintaan.

Arvioimme yhtiönne turvallisuustilanteen ja riskien hallinnen sekä teemme uhka-analyysin. Selvitämme partnerien, asiakkaiden ja yhteistyökumppanien luotettavuuden. Käymme läpi ja kehitämme yhteistyössä kriisiviestintää, cyberturvallisuutta ja toimintaympäristön muutosten hallintaa. Kartoitamme myös riskit yhtiön kasvaessa ja etabloituessaan ulkomaille.

© 2017 Koivu Konsultointi  |  Superior Webdesign Symboli.fi. |  Privacy Policy