VAIKUTTAMINEN

YHTEISKUNNALLINEN VAIKUTTAMINEN
OPERATIIVINEN VAIKUTTAMINEN
PROJEKTIVAIKUTTAMINEN

Vaikutamme projektien tavoitteiden saavuttamiseen niin lyhyt- kuin pitkäkestoisesti hyvän hallintatavan ja viestinnän kautta, jossa keskeisinä elementteinä on läpinäkyvyys ja toiminnan korkea laatu.

Toimimme neuvonantajina yhtiön sisällä vuokrajohtajien ominaisuudessa tai erityisinä asiantuntijoina edistäen yhtiölle tärkeitä projekteja. Yhtiön viestintää ja näkyvyyttä edistämme yhtiön strategian ja arvojen mukaisesti mahdollistaen yhtiön tavoitteiden saavuttamisen.

Myötävaikutamme yhtiön tavoitteiden mukaisten projektien edistämiseen valtion ja kuntien hallinnossa virkamies- ja luottamusmiestasolla.

© 2017 Koivu Konsultointi  |  Superior Webdesign Symboli.fi. |  Privacy Policy